Περιεχόμενο που σχετίζεται με διάφορες εργασίες του Βασίλη που έγραψε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.